Boże Narodzenie 2019

Drodzy Apostołowie Bożego Miłosierdzia!

W 1932 roku w Święta Bożego Narodzenia św. Siostra Faustyna zapisała takie słowa: „W czasie Pasterki ujrzałam małe Dzieciątko Jezus w Hostii (…) Choć mała Dziecina, jednak majestat Jego przenikał moją duszę. Głęboko przeniknęła mnie ta tajemnica, to wielkie uniżenie się Boga, to niepojęte wyniszczenie Jego. Całe Święta żywe mi to było w duszy” (Dzienniczek, nr 182).

Na święty czas celebrowania Uroczystości Bożego Narodzenia pragniemy życzyć głębokiego zdumienia nad tajemnicą uniżenia się Boga. Niech Św. Siostra Faustyna, która widziała w Hostii Dzieciątko Jezus i pozwoliła się przeniknąć potęgą Jego majestatu, wyprosi nam łaskę żywej wiary, że zawsze kiedy adorujemy Jezusa w Najświętszym Sakramencie oddajemy cześć Słowu Bożemu – Wcielonemu Miłosierdziu, które z miłości do nas zamieszkało pomiędzy nami. Życzymy, by adoracja Boga stającego się Dzieckiem oraz ukrytego w Hostii przemieniała nasze myślenie i działanie – tak, by On był prawdziwie Panem naszego życia, a Jego miłosierdzie objawione w uniżeniu się – wzorem i źródłem wszystkich naszych decyzji i czynów. Niech w czasie zbliżających się Świąt miłość Wcielonego Miłosierdzia przeniknie nasze serca, nasze Rodziny i Wspólnoty i napełni nas radością płynącą z faktu jak bardzo Bóg nas ukochał. 

Łamiąc się z Wami w duchu opłatkiem pragniemy zapewnić o naszej duchowej łączności oraz serdecznej modlitwie w Waszej intencji.

 

Ekipa sióstr z „Faustinum”

 

 

 

 

 

 

 

Boże Narodzenie 2019