„Bóg bogaty w miłosierdzie” – Sympozjum w Krakowie-Łagiewnikach 03.10.2020

W dniu 3 października 2020 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się sympozjum naukowe p.t. „Bóg bogaty w miłosierdzie” z okazji 40. rocznicy ogłoszenia encykliki Jana Pawła II „Dives in misericordia”. 

Program: