W męce mojej szukaj siły i światła #7a

TYDZIEŃ 7a: Będę łączyć swoją wolę z wolą Bożą, która jest dla mnie miłosierdziem samym W czasie tegorocznego Wielkiego Postu razem wnikaliśmy w tajemnice różnorakich cierpień jakie nas spotykają w codziennym życiu. Naszym celem było zobaczyć, że każde trudne doświadczenie ma wielką wartość, gdy jest połączone z męką naszego…

W męce mojej szukaj siły i światła #6

TYDZIEŃ 6: Łączyć cierpienie, spowodowane własną nędzą, z Jezusem Tak jak każdy z nas, również i św. Faustyna doznawała w swoim życiu cierpienia i bólu, który powodował jej własny grzech i słabość ludzka. Do świętości stopniowo dojrzewała, współpracując z łaską Bożą. Jezus dał jej poznać swoją wielką miłość i zarazem nicość, jaką…

W męce mojej szukaj siły i światła #5

TYDZIEŃ 5: Łączyć z Jezusem cierpienia spowodowane ludzką słabością Z „Dzienniczka” Siostry Faustyny wiemy, że w jej życiu były także sytuacje kiedy doświadczała bardzo mocno ludzkich ograniczeń, nędzy, grzechu i nieraz raniło ją zachowanie innych ludzi względem niej. Każdy z nas jest grzesznikiem, za każdego z nas Jezus umarł…

IV Niedziela Wielkiego Postu

EWANGELIA (J 3, 14-21) «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg…