“Święci miłosierni” cz.7

Zapraszamy do wysłuchania kolejne konferencji o. Marka Wójtowicza SJ z cyklu: „Święci miłosierni”, poświęconej dwóm świeckim apostołom Bożego Miłosierdzia: Edmundowi Bojanowskiemu – polskiemu działaczowi społecznemu i założycielowi Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny i Józefowi Moscattiemu – wybitnemu, włoskiemu lekarzowi. Posłuchaj: konferencja  

Jestem wam Królową…

„Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości” (Dz. 1732). W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zachęceni przykładem św. Siostry Faustyny modlimy się za Polskę. Powierzamy królowaniu Maryi i Jej matczynej opiece wszystko,…

Jestem wam Matką…

Pozdrawiałam nieustannie Matkę Bożą, wczuwając się w Jej ducha, prosiłam Ją, aby mnie nauczyła prawdziwej miłości Boga (Dz. 346). Tymi słowami św. Siostra Faustyna odsłania przed nami piękno i bogactwo relacji ze swoją Matką. Rozpoczynając miesiąc majowy, poświęcony w szczególny sposób Maryi, jesteśmy zaproszeni do pogłębienia wyjątkowej więzi,…