Adoracja w życiu św. Siostry Faustyny i w życiu apostoła Bożego miłosierdzia

s. Miriam Janiec ZMBM