Adoracja w życiu chrześcijanina

 ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ