9 dzień nowenny

O Duchu Boży, najmilszy Gościu mej duszy, Pragnę z mej strony dotrzymać Ci wierności. Jak w dniach radości, tak w cierpień katuszy, pragnę zawsze żyć w Twej, Duchu Boży, obecności.
O Duchu Boży, który na wskroś przenikasz istotę moją, I dajesz mi poznać swe życie Boskie, Troiste, i wtajemniczasz mnie w Boską Istotę swoją, a tak zjednoczona z Tobą, wieść będę życie wieczyste (Dz.1411).

Wierność Bogu w czasie cierpienia jest szczególnie trudna. Nasz nieprzyjaciel próbuje nam wtedy wmówić, że Pan Bóg jest daleko i zostawił nas samymi. Jednak Duch Święty przychodzi nam z nieocenioną pomocą, byśmy mogli z odwagą wyznać: „Jezu, ufam Tobie!” On zna nasze słabości, przenika nas i uzdalnia, byśmy mogli przyjąć dar wiary w czasie strapienia.

Duchu Święty, Ty jesteś moją mocą w cierpieniu!

a