89 rocznica objawienia Obrazu Jezusa Miłosiernego

Dokładnie dziś, 22 lutego mija 89 rocznica objawienia św. Siostrze Faustynie, najsławniejszego obrazu świata: Obrazu Miłosierdzia Bożego.

Jego pomysłodawcą jest sam Bóg, a każdy element obrazu ma konkretne znaczenie symboliczne i duchowe. Na przykład promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz… – Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające  serce  Moje  zostało włócznią  otwarte  na krzyżu (Dz. 299) lub: Spojrzenie Moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie z krzyża (Dz. 326) – takie słowa Pana Jezusa zanotowała w „Dzienniczku” Siostra Faustyna. Jednak najważniejsza jest obietnica Pana Jezusa związana z czcią tego obrazu: Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (Dz. 570).

Pełni ufności, starajmy się więc szczególnie tego dnia, ale także i codziennie trwać na modlitwie przed Obrazem Jezusa Miłosiernego i wypraszać wszelkie łaski dla nas i całego świata. Starajmy się także naśladować to, co widzimy: Boga bogatego w miłosierdzia, który patrzy z miłością (oczy), błogosławi (wniesiona ręka do góry), umacnia w świętych sakramentach (promienie) i oczekuje jednego: postawy serca, wyrażającej słowa: Jezu ufam Tobie! Bo tak czynią prawdziwi czciciele Miłosierdzia Bożego.

a