81 rocznica odejścia do Domu Ojca Świętej Siostry Faustyny

5 października. Dokładnie 81 lat temu siostra Faustyna Kowalska o godzinie 22.45 odeszła do Domu Ojca. Ale jej posłannictwo nie zakończyło się wraz ze śmiercią. Misja głoszenia orędzia o Bogu bogatym w miłosierdzie i szerzenie nowych form kultu Miłosierdzia Bożego nadal trwa. To zadanie podejmują m.in. członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Faustinum, a także Apostołowie Bożego Miłosierdzia w różnych częściach świata, o czym przekonaliśmy się w czasie III Międzynarodowych Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia. 

Dziś, z pomocą Swej Patronki – Świętej Siostry Faustyny, podczas Eucharystii o g. 15.20, której przewodniczyć będzie ks. bp Jan Zając, w obecności Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia s. M. Petry Kowalczyk dwudziestu nowych członków ,,Faustinum” pochodzących z Polski, Niemiec, Kanady, Hiszpanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych, złożą obietnicę dążenia do świętości drogą zaufania Bogu i pełnienia miłosierdzia względem bliźnim. W ten sposób wyrażą również swoje pragnienie uczestniczenia w duchowości i misji Zgromadzenia, w którym żyła Święta Siostra Faustyna. Będą tak jak ona czynem, słowem, modlitwą i osobistym świadectwem życia głosić miłosierdzie Boże i wypraszać je dla całego świata. Ogarnijmy ich naszą szczególną pamięcią modlitewną, aby gorliwie i z oddaniem mogli realizować swe powołanie do bycia Apostołami Bożego Miłosierdzia. 

W tym dniu odbędzie się także czuwanie ze św. Siostrą Faustyną, które rozpocznie się o g. 20.30 w Bazylice Bożego Miłosierdzia, a zakończy o g. 22.45, czyli w godzinie, w której Siostra Faustyna przeszła do domu Ojca. Serdecznie zapraszamy do wspólnego uwielbienia Bożego Miłosierdzia za dar jej życia i świętości.