8 dzień nowenny

O Duchu Boży, Duchu prawdy i światłości, mieszkaj w mej duszy stale przez swą łaskę Bożą. Niech tchnienie Twoje rozprasza ciemności, a w Twym świetle dobre uczynki się mnożą.
O Duchu Boży, Duchu miłości i miłosierdzia, który wlewasz w me serce balsam ufności, Twa łaska w dobrym mą duszę utwierdza, dając jej moc nieprzezwyciężoną stałości. (Dz.1411).

Nasz grzech krępuje działanie Ducha Świętego. Prośba o Jego nieustanną obecność w nas jest prośbą o życie w łasce uświęcającej. Bóg jest światłością, a każdy, kto się do Niego zbliża, dostrzega z większą łatwością w sobie wszystko, co nie jest z Boga. Jednak zaufanie w Jego dobroć sprawia, że nie zniechęcamy się w pracy nad sobą. Wręcz przeciwnie – w naszym sercu pojawia się dziękczynienie, gdyż każde poznanie własnego grzechu jest łaską Ducha Świętego. 

Duchu Święty, rozprosz wszelkie ciemności mojego serca!