75 lat temu…

75 lat temu… spełniło się pragnienie Pana Jezusa, które zapisała w Dzienniczku święta Siostra Faustyna: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie (Dz.47). I tak się stało. 16 kwietnia 1944 roku, w II Niedzielę Wielkanocną, spowiednik Apostołki Bożego Miłosierdzia, jezuita, o. Józef Andrasz, dokonał aktu poświęcenia Obrazu Jezusa Miłosiernego, który do dzisiaj znajduje się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach.  W bardzo krótkim czasie Obraz ten zasłynął łaskami. Jego kopie i reprodukcje rozeszły się po całym świecie. Wierni tłumnie gromadzili się w klasztornej kaplicy, aby wypraszać Boże Miłosierdzie. A Jezus hojnie wypełniał  i nadal wypełnia te obietnice, które związał z czcią Obrazu: dar zbawienia wiecznego, duże postępy na drodze do świętości, łaskę szczęśliwej śmierci i wiele innych, zgodnie z Jego własnymi słowami:  Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (Dz. 570). Dlatego przystępujmy nadal z żywą wiarą do tego Źródła Miłosierdzia i naczyniem ufności czerpmy łaski, jakie miłosierny Bóg przygotował tym, którzy czcić będą ten Obraz.