7 dzień nowenny

Dziś otacza mnie majestat Boży. Ogólnie ogarnięta jestem przez Boga. Dusza moja rozpala się Jego miłością. Wiem tylko to, że kocham i jestem kochana. To mi wystarcza. Staram się, aby wśród dnia być wierną Duchowi Świętemu i czynić zadość Jego wymaganiom. Staram się o ciszę wewnętrzną, abym mogła słyszeć Jego głos… (Dz.1828)

W wyciszonym sercu króluje głos Tego, który jest Miłością. Głos, który obwieszcza radosną nowinę, że jestem kochany. Siostra Faustyna, doświadczając już tu na ziemi przedsionku nieba, zapisała, że wystarcza jej świadomość, że kocha i jest kochana. Pomimo tego, nie przestaje walczyć o wierność natchnieniom Ducha Świętego, starając się o ciszę w sercu. Czujność, by nie stracić okazji do czynienia dobra jest cechą kochającego serca.

Duchu Święty, króluj w moim sercu!