6 dzień nowenny

Duch Święty nie mówi do duszy rozproszonej i gadatliwej, ale przemawia przez swe ciche natchnienia do duszy skupionej, do duszy milczącej (Dz.552).

Milczenie wymaga odwagi. Cisza odsłania w nas to, co trudne do przyjęcia. Trwanie w niej oznacza gotowość do walki z przeszkodami, które Duch Święty będzie nam ukazywał. A ponieważ pragniemy, by nasze serce było podobne do miłosiernego serca Boga, to czeka nas wiele pracy – a właściwie – współpracy. Musimy przestawić się z rozproszenia na skupienie, a naszą gadatliwość przemienić na milczenie wewnętrzne. Wtedy staniemy się wielofunkcyjnym narzędziem Ducha Świętego. 

Duchu Święty, wycisz hałas, który rozbrzmiewa w moim sercu!