24 styczenia – Niedziela Słowa Bożego

30 września 2019 roku, we wspomnienie świętego Hieronima, Papież Franciszek ustanowił  III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego.

W związku z tym zapraszamy Was na wspólną drogę ze Słowem Bożym oraz „Dzienniczkiem” św. Faustyny. W każdą sobotę będziemy udostępniać niedzielną Ewangelię wraz z dobranym do Niej fragment z „Dzienniczka” św. Faustyny oraz kilkoma pytaniami do osobistej, modlitewnej refleksji. Ufamy, że będzie to nam pomagało bardziej odkrywać Miłosierdzie w Piśmie Świętym i jeszcze owocniej świadczyć o Bogu bogatym w miłosierdzie!

Dlaczego tak ważne jest słuchanie Słowa?

W Liście Apostolskim Ojca Świętego ustanawiającym Niedzielę Słowa Bożego czytamy: „Relacja pomiędzy Zmartwychwstałym, wspólnotą wierzących oraz Pismem Świętym jest ekstremalnie życiodajna dla naszej tożsamości. … Konieczne jest, aby nie zabrakło w życiu tej decydującej relacji ze Słowem żywym, które Pan niestrudzenie kieruje do swojej Oblubienicy, aby mogła wzrastać w miłości i w świadectwie wiary. … W przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty.”

 „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4b) powiedział sam Jezus. Każdy z nas pragnie pokarmu. I każdy z nas ma w sercu pragnienie zażyłej relacji z Bogiem. To Bóg nadaje sens naszemu istnieniu. Poprzez swoje Słowo mówi do nas kim jesteśmy w Jego oczach i w ten sposób odkrywamy swoją prawdziwą tożsamość dziecka Bożego. Niestety, nieraz o tym zapominamy, słuchamy innych „głosów”, lub nie słuchamy tego najważniejszego Głosu, który w każdej chwili, na różne sposoby, mówi do nas: Moje dziecko, kocham Cię, nie lękaj się, JA JESTEM. Niedziela Słowa Bożego jest dla nas okazją, aby spojrzeć w prawdzie na swoje codzienne życie i swoją relację ze Słowem Ojca Niebieskiego. Relacja rodzi się z przebywania. Bóg chcę z nami przebywać! Brak łączności ze Słowem powoduje brak relacji z Ojcem. 

Odpowiedz sobie dziś na tę pytania:

  • Jaka jest Twoja relacja ze Słowem Bożym, tym „Sanktuarium Ducha Świętego”?
  • Ile czasu codziennie spędzam na czytaniu i rozważaniu Słowa, które Bóg z wielką miłością kieruje DO MNIE osobiście? 
  • Na modlitwie osobistej, poproś Ducha Świętego, aby otworzył oczy Twego serca na zrozumienie Słowa, ten wielki dar Bożego miłosierdzia. Duchu Święty, przyjdź!

Nigdzie ciekawie nie szukam doskonałości, ale wnikam w ducha Jezusa i wpatruję się w Jego czyny, jakie mam streszczone w Ewangelii, i chociażbym tysiąc lat żyła, nie wyczerpię tego, co w niej zawarte (Dz. 510).