Dopóki jeszcze czas…, odmawiaj Koronkę do Miłosierdzia Bożego

Wtem usły­sza­łam głos pod­czas odma­wia­nia tej koron­ki: O, jak wiel­kich łask udzie­lę duszom, któ­re odma­wiać będą tę koron­kę; wnętrz­no­ści miło­sier­dzia Mego poru­szo­ne są dla odma­wia­ją­cych tę koron­kę. Zapisz te sło­wa, cór­ko Moja, mów świa­tu o Moim miło­sier­dziu, niech pozna cała ludz­kość nie­zgłę­bio­ne miło­sier­dzie Moje.…