Homilie z rekolekcji wielkopostnych 2019

Udo­stęp­nia­my nagra­nia homi­lii ks. Piotr Szyr­sze­nia SDS, pocho­dzą­cych z reko­lek­cji wiel­ko­post­nych z cyklu Z Biblią i Dzien­nicz­kiem św. Sio­stry Fau­sty­ny p.t. „Odku­pie­ni dro­go­cen­ną Krwią Two­ją, Jezu”.