“Jezu, proszę Cię za Ojczyznę moją, broń jej przed napaścią wrogów” (Dz. 240)

To tylko jedna z wielu modlitw w intencji Polski, jaką możemy znaleźć w “Dzienniczku” Siostry Faustyny. Miłość do Ojczyzny wyrażała ona nie tylko przez modlitwę, ale i podejmowane cierpienie. Pisała: Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu, Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być…