Polka na 100-lecie

Siostra Faustyna znalazła się wśród 23 Polek, na które można zagłosować w plebiscycie PolkaNa100. Pomysłodawcą akcji jest Konfederacja Kobiet RP, która integruje lokalne  organizacje i grupy kobiet, angażujących się w promocję i obronę macierzyństwa, małżeństwa i rodziny. Celem konfederacji jest prezentowanie w przestrzeni publicznej stanowiska ogromnej większości kobiet, które w oparciu o wspólnie wyznawane…

Nowy Rok 2019

Zaczęłam pierwszą godzinę Nowego Roku w imię Trójcy Świętej. Prosiłam każdą z Osób o błogosławieństwo i z wielką ufnością spojrzałam w Rok Nowy (Dz. 355). Zaufanie Bogu usuwa z naszego serca lęk. Stąd Siostra Faustyna mogła śmiało zapisać te słowa, które świadczą o tym, że nie było w niej obaw o przyszłość, która objawi…

Boże Narodzenie 2018

 O Światło wiekuiste, które przychodzisz na tę ziemię, oświecaj umysł mój i wzmacniaj wolę moją, abym nie ustała w chwilach ciężkich doświadczeń. Niech światło Twoje rozproszy wszelkie cienie wątpliwości, niech wszechmoc Twoja działa przeze mnie. Ufam Tobie, o Światłości niestworzona. Ty, o Dziecię Jezus, jesteś mi wzorem w pełnieniu woli Ojca Twego,…

Odpowiedzieć na wezwanie

W ostatniej części naszego adwentowego oczekiwania spróbujmy siebie zapytać, jakiej odpowiedzi na usłyszane Słowo oczekuje od nas nasz Pan. Między „usłyszeć” a „wypełnić” istnieje bowiem duża przepaść. Lęk przed ludzką opinią, słaba wiara i wiele innych przeszkód pojawia się na drodze naszego dorastania w wierze i słuchaniu Boga. Siostra…