Koniec roku!

Przed nami ostatni dzień roku. Niech będzie to czas refleksji i dziękczynienia Boga za otrzymane łaski, a szczególnie za Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Światowe Dni Młodzieży oraz wizytę papieża Franciszka w naszej ojczyźnie. Niech pomogą nam w tym słowa naszego Papieża z Listu apostolskiego “Misericordia et Misera”: “Przeżyliśmy intensywny rok, podczas którego zostaliśmy obficie…

Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny

1. Obchodzimy dzisiaj uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dzień bardzo drogi chrześcijańskiemu ludowi. Dobrze wpisuje się on w klimat Adwentu i rozjaśnia blaskiem przeczystego światła naszą duchową drogę wiodącą ku Bożemu Narodzeniu. Kontemplujemy dziś pokorną Dziewicę z Nazaretu, która na mocy nadzwyczajnego i niepojętego przywileju…