20 rocznica powstania “Faustinum”

Dziś Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum” obchodzi swoją szczególną rocznicę.

W dniu 6 marca 1996 roku, czyli dokładnie 20 lat temu, powołał je do życia ks. kard. Franciszek Macharski. Już w pierwszym roku swego istnienia “Faustinum” zgromadziło ponad 700 osób z Polski i zagranicy, by pomóc im w głębszym poznawaniu tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Pierwszą przewodniczącą Stowarzyszenia została s. Elżbieta Siepak, a opiekunem duchowym o. Jan Popiel SJ.

We wspólnej modlitwie dziękujmy dziś Bogu za 20 lat istnienia Stowarzyszenia “Faustinum”. Dziękujmy za wszystkich członków i wolontariuszy, którzy żyją orędziem Bożego Miłosierdzia i niosą je ludziom na wszystkich kontynentach. Prośmy także o potrzebne łaski i zgodny z wolą Bożą rozwój “Faustinum”.