2 dzień nowenny

O Jezu, utrzymuj mnie w bojaźni świętej, abym nie marnowała łask. Dopomóż mi być wierną natchnieniom Ducha Świętego, dozwól, niech raczej mi pęknie serce z miłości ku Tobie, aniżeli bym miała opuścić choćby jeden akt tej miłości (Dz.1557).

Poznanie wielkości Boga i poznanie swojej grzeszności idą w parze. Choć patrzymy teraz na świętą Siostrę Faustynę jak na herosa wiary, to czytając “Dzienniczek” jesteśmy zaskoczeni określeniami, jakich używa na nazwanie stanu swojej duszy. Jestem słaba, nędzna, jestem nicością. Poznanie siebie sprawiło, że otworzyła się całkowicie na moc Boga i natchnienia Jego Ducha. Święta bojaźń jest z jednej strony obawą przed własną niewiernością, a z drugiej – zaufaniem, że Bóg wypełni to, czego nam brakuje.

Duchu Święty, spraw bym był wierny Twym natchnieniom!