13/14 września 84 rocznica objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego

Z tej okazji rozpoczynamy cykl rozważań na temat Koronki do Miłosierdzia Bożego. Dlaczego warto odmawiać tę Koronkę? Dlaczego ta modlitwa jest taka skuteczna? 

Jak to się wszystko zaczęło? Jak odmawiać Koronkę do Miosierdzia Bożego? Poczytajmy:

…w piątek 13 IX [1935].

Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi, ujrzałam anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej, z promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię, a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych przyczyn, zaczęłam prosić anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja była wobec gniewu Bożego…. Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi” (Dz. 474).

Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła, i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas. Słowa, którymi błagałam Boga, są następujące: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego; dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas (Dz. 475).

Na drugi dzień rano, kiedy weszłam do naszej kaplicy, usłyszałam te słowa wewnętrznie: Ile razy wejdziesz do kaplicy, odmów zaraz tę modlitwę, której cię nauczyłem wczoraj… Modlitwa ta jest na uśmierzenie gniewu mojego, odmawiać ją będziesz… na zwykłej cząstce różańca w sposób następujący: najpierw, odmówisz jedno Ojcze naszZdrowaś Maryjo, i Wierzę w Boga, następnie na paciorkach Ojcze nasz mówić będziesz następujące słowa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego; na paciorkach Zdrowaś Maryjo będziesz odmawiać następujące słowa: Dla Jego bolesnej męki miej dla nas i świata całego. Na zakończenie odmówisz trzykrotnie te słowa: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (Dz. 476).

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest więc modlitwą błagalną na uśmierzenie Bożego gniewu; na oddalenie kary, która słusznie się należy człowiekowi. Objawienie Koronki pokazuje wyraźnie, jak bardzo Bóg miłuje człowieka i nie chce karać zbolałej ludzkości, ale pragnie ją uleczyć. Ta Koronka jest wyrazem nieskończonej Bożej miłości do nas i troski o nasze zbawienie.