28. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium: (Mk 10, 17-30)

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“

Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!

Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“

Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“

On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok.

Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“

Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“

Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“

Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

a

Svätá Faustína vo svojom Denníčku napísala (Den. 532, 533):

Po svätom prijímaní som videla Pána Ježiša. Povedal mi tieto slová: – Dnes sa zahĺb do ducha mojej chudoby a zariaď všetko tak, aby ti ani najchudobnejší nemali čo závidieť. Nie vo veľkých budovách a v nádherných zariadeniach, ale v čistom a pokornom srdci sa mi páči.

Keď som zostala sama, začala som sa zamýšľať nad duchom chudoby. Vidím jasne, že Ježiš nemal nič, hoci je Pánom všetkého. Požičané jasličky, kade chodil, dobre robil všetkým, a sám nemal kde hlavu skloniť. Na kríži vidím vrchol jeho chudoby, lebo nemá ani šaty na sebe. … A aká veľká je tvoja chudoba v Najsvätejšej sviatosti. Či bola duša niekedy taká opustená ako ty, Ježišu, na kríži? 

a

➡ Zamyslel som sa niekedy nad tým, prečo sa Ježiš rozhodol dobrovoľne žiť v chudobe?

➡ Najväčším pokladom a bohatstvom Ježiša bol vzťah s Otcom, Božie synovstvo a pomazanie Duchom Svätým, ktoré dostal. Ježiš chce, aby som bol ako On, aby mojím najväčším pokladom bol On, Otec a Duch lásky.

➡ Ďakujem Ježišovi za jeho milosrdenstvo a prosím o dar Ducha Svätého, aby som sa nebál skromného života?