Zwiastowanie

 

W pre­zen­ta­cji wyko­rzy­sta­no frag­ment “Dzien­nicz­ka” św. Sio­stry Fau­sty­ny, nr 1746.