Źródło miłosierdzia jest w nas. Sekret św. Siostry Faustyny

s. M. Ali­cja Zelmań­ska ZMBM

b

Nagra­nia doko­na­no pod­czas spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”
w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach.