Współpracować z Miłosierdziem

Współpraca człowieka z miłosiernym Bogiem
ks. Henryk Wejman

 

k4

Ludzka wolność odnajduje swoje właściwe funkcjonowanie w Bogu i tylko w Nim będzie stanowić szansę dla człowieka na właściwe ukształtowanie człowieczeństwa i jego spełnienie się w swych możliwościach. Zaakceptowanie przez człowieka tak rozumianej wolności osobistej i działanie zgodne z jej wymaganiami staje się najwyższym wyrazem z jego strony współpracy z Bogiem, która stanowi treść niniejszej monografii.

 

a
aaa
aa
****************************************

a

Zaproszeni do współpracy z Bogiem
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

a

k5

Książka ?Zaproszeni do współpracy z Bogiem? porusza tematy dotyczące źródeł, przestrzeni i sposobów współpracy człowieka ze swym Stwórcą i Odkupicielem. Zwraca szczególną uwagę na uczestnictwo ochrzczonych w funkcji królewskiej, prorockiej i kapłańskiej Chrystusa, na charyzmaty, które wyznaczają pole współpracy z Bogiem, przeszkody utrudniające tę współpracę i zasadnicze jej kierunki wśród ludzi żyjących w świecie, kapłanów i osób konsekrowanych.

 

 

 

Książki wykorzystywane w formacji podstawowej są ogólnie dostępne dla wszystkich
zainteresowanych tą tematyką. Zostały wydane
przez Wydawnictwo Misericordia i można je zakupić w księgarni
przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
lub w sklepie internetowym