Wizerunki Jezusa Miłosiernego

 

Rze­kłam do Pana: Kto Cię wyma­lu­je tak pięk­nym, jakim jesteś?
Wtem usły­sza­łam takie sło­wa: Nie w pięk­no­ści far­by ani pędz­la
jest wiel­kość tego obra­zu, ale w łasce mojej

Dzien­ni­czek” św. Sio­stry Fau­sty­ny nr 313.