Wiara w naszym życiu

ks. Artur Cie­piel­ski

a

Nagra­nie jest frag­men­tem kon­fe­ren­cji z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”
p.t. “Uwierz w Jezu­sa”, jakie odby­ły się w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach
w dniach 3–5 paź­dzier­ni­ka 2013 roku.