Triduum przed Uroczystością św. Siostry Faustyny 2020

a

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary  

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
2-4 października 2020

Jezus w Ewangelii wielokrotnie wzywa do miłosierdzia. Nawet podkreśla prymat miłosierdzia nad ofiarą: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Niekiedy jednak nie rozumiemy tych słów. Nie zawsze potrafimy rozróżnić i wyczuć: czego Jezus oczekuje od nas w danej sytuacji, co jest prawdziwym miłosierdziem, jaka jest ofiara, która podoba się Jemu.  Modląc się słowem Bożym i korzystając także z duchowego doświadczenia Siostry Faustyny chcemy w czasie rekolekcji wsłuchiwać się w pragnienia Serca Jezusa, wobec nas, Jego uczniów i apostołów Jego miłosierdzia.

Prowadzący: ks. Sławomir Czajka

 

Informacje szczegółówe   Zapisz się