Tajemnice chwalebne ze św. Faustyną

Roz­wa­ża­nia: “Dzien­ni­czek” św. Sio­stry Fau­sty­ny
Muzy­ka: Phi­lipp Weigl “The Scent of Cedars” — licen­cja Cre­ati­ve Com­mons

Modlitwy wstępne

a

Tajemnica 1 — Zmartwychwstanie

a

Tajemnica 2 — Wniebowstąpienie

a

Tajemnica 3 — Zesłanie Ducha Świętego

a

Tajemnica 4 — Wniebowzięcie Matki Bożej

a

Tajemnica 5 — Ukoronowanie Matki Bożej

a

Pod Twoją obronę