Tajemnice bolesne ze św. Faustyną

Roz­wa­ża­nia: “Dzien­ni­czek” św. Sio­stry Fau­sty­ny
Muzy­ka: Kai Engel “Far From Home” — licen­cja Cre­ati­ve Com­mons

Modlitwy wstępne

a

Tajemnica 1 — Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

a

Tajemnica 2 — Ubiczowanie

a

Tajemnica 3 — Cierniem ukoronowanie

a

Tajemnica 4 — Droga krzyżowa

a

Tajemnica 5 — Śmierć Jezusa na krzyżu

a

Pod Twoją obronę

a

Tajem­ni­ce chwa­leb­ne