Szukajcie zawsze Jego Oblicza

o.Tadeusz Kotlew­ski SJ

a

Nagra­nie pocho­dzi z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”
p.t. “Boskie Obli­cze Jezu­sa”, jakie odby­ły się
w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach w dniach 19–21 lute­go 2012 roku.