Spotkanie z Matką

 

Im wię­cej naśla­du­ję Mat­kę Bożą, tym głę­biej pozna­ję Boga

Dzien­ni­czek” św. Sio­stry Fau­sty­ny nr 843.