Rekolekcje dla kapłanów 2019 – program

Piotr i Judasz. 
Dwie historie i Boże Miłosierdzie

a
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
27-31 stycznia 2019

DZIEŃ ROZPOCZĘCIA REKOLEKCJI

15.00-15.20 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
16.00 – Spotkanie organizacyjne
17.00 – Eucharystia
18.00 – Konferencja: Kapłan w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny
aaaaaa s. M. Elżbieta Siepak ZMBM
18.45 – Kolacja
20.00 – Wprowadzenie w dynamikę rekolekcji lectio divina – ks. Krzysztof Wons SDS
                                         Wejście w czas ścisłego milczenia
aaaa a Lektura duchowa „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny – wybrane fragmenty

PROGRAM STAŁY – 3 PEŁNE DNI – prowadzi ks. Krzysztof Wons SDS

  7.30 – Czas lectio
  8.15 – Śniadanie
  9.00 – Wprowadzenie do meditatio
aaaaa– Czas meditatio
12.00 – Wprowadzenie do oratio
13.00 – Obiad
aaaaa– Możliwość skorzystania z rozmowy lub spowiedzi
15.00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
aaaaa– Czas oratio
aaaaa– Lektura duchowa „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny – wybrane fragmenty
18.00 – Eucharystia
19.00 – Kolacja
20.00-21.00 – Czas contemplatio przed Najświętszym Sakramentem

 DZIEŃ ZAKOŃCZENIA REKOLEKCJI

  7.30 – Czas lectio meditatio przed Najświętszym Sakramentem
a8.00 – Śniadanie (Zakończenie ścisłego milczenia)
  9.00 – Konferencja: Rola kapłanów w głoszeniu Bożego miłosierdzia
aaaaaa s. M. Elżbieta Siepak ZMBM
aaaaa– Pytania/odpowiedzi
11.00 – Lectio divina w codzienności, propozycja projektu Nowa jakość życia
aaaaaa
ks. Krzysztof Wons SDS
12.00 – Eucharystia
13.00 – Obiad