Pojęcie miłosierdzia

o. Sta­ni­sław Łucarz SJ

a
Nagra­nie pocho­dzi ze spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”,
jakie odby­ło się 17 paź­dzier­ni­ka 2015 roku w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach.