Kult Bożego miłosierdzia na świecie

a

Mów świa­tu o Moim miło­sier­dziu…”

Jezus do św. Sio­stry Fau­sty­ny (Dz. 1074)