Odkryć mówiącego Boga

o. Sta­ni­sław Łucarz SJ

a

Nagra­nie pocho­dzi z dnia sku­pie­nia Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”
p.t. “Żyć w ryt­mie Sło­wa Boże­go cz.2”, jaki odbył się
w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach w dniu 8 mar­ca 2014 roku.