Objawienie obrazu Jezusa miłosiernego

o. Alek­san­der Jacy­niak SJ

a

Nagra­nie pocho­dzi z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”
p.t. “W poszu­ki­wa­niu miło­sier­dzia”, jakie odby­ły się
w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach w dniach 20–22 lute­go 2014 roku.