Objawienia fatimskie

o. Marek Wój­to­wicz SJ

a

Nagra­nie pocho­dzi ze spo­tka­nia for­ma­cyj­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”
jakie odby­ło się w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach 20 V 2017 roku.