Modlitwa Słowem Bożym

Naro­dze­nie Jezu­sa Łk 2, 1–20
Uzdro­wie­nie w sza­bat – Łk 6, 6–11
Jezus w dro­dze … – Łk 9, 51; 13, 22
Dobry Sama­ry­ta­nin – Łk 10, 30–37
Dar przy­jaź­ni Łk 10, 38–42
Jezus modli się – Łk 11, 1–4
Panie, naucz nas … – Łk 11, 1–4 cz.2
Ojciec jest dobry – Łk 11, 5–13
Fary­ze­usz i cel­nik – Łk 18, 9–14
Trzy góry Jezu­sa Łk 23, 33–34

Powo­ła­nie Apo­sto­łów – Mk 3, 13–19
Razem w Wie­czer­ni­ku Dz 1, 12–14
Wspól­no­ta – więź jed­no­ści i miło­ści – Dz 2, 42–47
Zna­ki i cuda – Dz 3, 1–10
Pierw­szy świa­dek – Szcze­pan – Dz 6, 8–15
Nawró­ce­nie Szaw­ła – Dz 9, 1–19
Grzech i sła­bość – Dz 5, 1–11
Powo­ła­nie Sied­miu – Dz 6, 1–7
Paweł gło­si­cie­lem Miste­rium Chry­stu­sa – Ef 3, 1–5; 12–19
Posła­ni do całe­go świa­ta – Dz 15, 7–12