Miłosierna Trójca — jak miłosierny jest Duch Święty?

ks. Robert Woź­niak

a

Nagra­nie pocho­dzi z reko­lek­cji Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”
p.t. “Miło­sier­na Trój­ca, jakie odby­ły się w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach
w dniach 2–5 X 2016 roku.

a

Posłu­chaj także: Miło­sier­na Trój­ca — jak miło­sier­ny jest Syn?
aaaaaaaaaaaaaa Miło­sier­na Trój­ca — jak miło­sier­ny jest Ojciec?