Matka Miłosierdzia

o. Sta­ni­sław Łucarz SJ

a
Nagra­nie pocho­dzi z dnia sku­pie­nia Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”
p.t. “Z Mary­ją ku głę­biom tajem­ni­cy Miło­sier­dzia”, jaki odbył się
w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach w dniu 25 mar­ca 2017 roku.

a