Koronka

 

Zachę­caj dusze do odma­wia­nia tej koron­ki

Dzien­ni­czek” św. Sio­stry Fau­sty­ny nr 1541.