Kontakt

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum”

ul. Sio­stry Fau­sty­ny 3, 30–608 Kra­ków
tel. 12 269 48 55, 509 655 184
sekretariat@faustinum.pl

faustinum@faustyna.pl

Godziny otwarcia:

Ponie­dzia­łek-Sobo­ta: 9.00–12.30  13.30–15.00
Nie­dzie­le i świę­ta: nie­czyn­ny
Lipiec: nie­czyn­ny

San­tan­der Bank Pol­ska S.A., 21 Oddział w Kra­ko­wie
ul. Stra­dom­ska 8, 31–058 KRAKÓW
PL 53 1500 1142 1211 4005 2301 0000 WBKPPLPP

Opi­nie, pomy­sły i uwa­gi na temat stro­ny pro­si­my kie­ro­wać na adres:
admin@faustinum.pl