Homilia z ceremonii “Faustinum”

ks. Artur Cie­piel­ski

 

Nagra­nie pocho­dzi z cere­mo­nii Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”,
jakie odby­ły się w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach w dniu 22 lute­go 2015 roku.