Homilia z ceremonii “Faustinum” 5.X.2016

ks. Robert Woź­niak

a

Nagra­nie pocho­dzi z cere­mo­nii Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num”,
jakie odby­ły się w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach w dniu 5 paź­dzier­ni­ka 2016 roku.