DABM 2019 – Program

III MIĘDZYNARODOWE DNI APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
POKOCHAŁEM CIĘ WIECZNĄ MIŁOŚCIĄ
30 września – 6 października 2019
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

PROGRAM*

30 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 

  9.00 – Rejestracja uczestników – hol w dolnej części Bazyliki
12.30 – Obiad
14:00 – Rozpoczęcie Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia
15:00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
15:20 – Eucharystia

16:45 – Katecheza biblijna – ks. Krzysztof Wons SDS
18:00 – Kolacja
19:00 – 20:00 – Adoracja

1 PAŹDZIERNIKA, WTOREK 

  9:00 – Katecheza biblijna – ks. Krzysztof Wons SDS
aaaaa– Kawa/herbata
10:50 – Katecheza biblijna – ks. Krzysztof Wons SDS
12:00 – Eucharystia
13:30 – Obiad
15:00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
aaaaa– Kawa/herbata
16:30 – 17:30 – Adoracja
18:00 – Kolacja
19:00 – Modlitwa różańcowa

2 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA 

  9:00 – Katecheza biblijna – ks. Krzysztof Wons SDS
aaaaa– Kawa/herbata
10:50 – Katecheza biblijna – ks. Krzysztof Wons SDS
12:00 – Eucharystia
13:30 – Obiad
15:00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
aaaaa– Kawa/herbata
16:30 – 17:30 – Adoracja
18:00 – Kolacja
19:00 – Koncert uwielbienia Bożego Miłosierdzia

3 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK 

  9:00 – Katecheza biblijna – ks. Krzysztof Wons SDS
aaaaa– Kawa/herbata
11:00 – Konferencja: Dar Święta Miłosierdzia – siostra ZMBM
12:00 – Eucharystia
13:30 – Obiad
15:00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
aaaaa Kawa/herbata
16:30 – Apostolstwo miłosierdzia w świecie
18:00 – Kolacja
19:00 – Apostolstwo miłosierdzia w świecie
 

4 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK 

  9:00 – Konferencja: Dar obrazu Jezusa Miłosiernego – siostra ZMBM
aaaaa– Świadectwo
aaaaa– Kawa/herbata
11.00 – Konferencja: Dar Godziny Miłosierdzia – siostra ZMBM
aaaaa
– Świadectwo
12.00 – Konferencja: Dar Koronki do Bożego Miłosierdzia – siostra ZMBM
aaaaa
– Świadectwo
13:30 – Obiad
15:00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
15:20 – Eucharystia
18:00 – Kolacja
19:00 – 20:00 – Adoracja

5 PAŹDZIERNIKA, SOBOTA
81. rocznica narodzin dla nieba św. Siostry Faustyny

  9:00 – 12.00 – Nawiedzenie celi św. Siostry Faustyny i modlitwa osobista
10:00 – Spotkanie z kapłanami/liderami apostolatów Bożego Miłosierdzia
12:30 – Obiad
14:00 – Konferencja: Dar Apostolskiego Ruchu Bożego Miłosierdzia
aaaaa 
– siostra ZMBM
15:00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia
15:20 – Eucharystia z ceremoniami „Faustinum”
aaaaa– Zakończenie III Międzynarodowych Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia
18:00 – Kolacja
21:00 – 22:45 – Czuwanie ze św. Siostrą Faustyną do godziny
aaaaaa jej narodzin dla nieba

6 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA

  7.30 – Śniadanie (w miejscach noclegowych dla osób z zakwaterowaniem)

*Program może ulec niewielkim zmianom.