Święto Miłosierdzia 2019

 

Zapra­sza­my do obej­rze­nia gale­rii zdjęć z tego­rocz­ne­go Świę­ta Miło­sier­dzia, jakie nade­sła­li nasi wolon­ta­riu­sze. Oto jak prze­ży­wa­no ten dzień na Wybrze­żu Kości Sło­nio­wej, w Puer­to Rico, Liba­nie i Taj­wa­nie:

 

 

Wybrze­że  Puer­to Rico  Liban  Taj­wan