Pozdrowienia od dzieci z Francji

W Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Gal­lar­don we Fran­cji roz­po­czę­ły się spo­tka­nia gru­py zwa­nej Mini-Fau­sti­num. Dzie­ci wraz z o.Dominique będę pozna­wać Boże miło­sier­dzie i św. Sio­strę Fau­sty­nę.

Oto ich pozdro­wie­nia i proś­bę o modli­twę.