Rekolekcje “Matka Boża i tajemnica Eucharystii”

W dniach od 20 do 23 paź­dzier­ni­ka, w Dol­ným Smo­ko­vcu na Sło­wa­cji odby­ły się reko­lek­cje Sto­wa­rzy­sze­nia “Fau­sti­num” p.t. “Mat­ka Boża i tajem­ni­ca Eucha­ry­stii”. Popro­wa­dzi­li je ks. Marian Maťa­ťa oraz s. Cla­re­ta Fečo­vá.

Zapra­sza­my do zoba­cze­nia gale­rii zdjęć.

Zobacz: Gale­ria